Ondernemende vrouwen zijn van harte welkom

Lid worden

Je kunt je aanmelden als aspirant lid als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en minimaal 2 jaar een eigen bedrijf runt of wanneer je minimaal twee jaar een management functie uitoefent met een beslissingsbevoegde positie. Uvon Gelderland kent geen branche exclusiviteit. Het bestuur ziet er op toe dat bepaalde groepen of branches niet oververtegenwoordigd raken, zodat de diversiteit binnen de vereniging behouden blijft.

Binnen ons netwerk is eveneens plaats voor een beperkt aantal startende ondernemers.

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt in 2019 € 240,- met een eenmalige entree van € 35,-. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand na de aanmeldingsdatum (dus bijvoorbeeld bij aanmelding op 16 september gaat het lidmaatschap in op 1 oktober).

Een lidmaatschapsjaar loopt van januari tot januari.

Per bijeenkomst wordt een eigen bijdrage voor het diner gevraagd.

Aanwezigheid

Van leden wordt verwacht dat zij zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn op de bijeenkomsten.

Voor elke bijeenkomst is een aan- dan wel afmelding vereist in verband met de catering.